فروشسیمان پرتلند تیپ ۱-۳۲۵
سیمان پرتلند تیپ ۱-۳۲۵

سیمان پرتلند تیپ ۱-۳۲۵

سیمان پرتلند تیپ ۱-۳۲۵ در کارهای بتنی و بنایی به صورت عمومی در جاهایی که محدودیت خاصی برای مصرف آن نباشد مورد استفاده قرار می‌گیرید.

۱۰۸,۰۰۰ ريال
ناموجودسیمان پرتلند پوزولانی ویژه
سیمان پرتلند پوزولانی ویژه

سیمان پرتلند پوزولانی ویژه

سیمان پرتلند پوزولانی ویژه با ترکیب و پودرسازی همزمان کلینکر، پوزولان و گچ در آسیاب‌های سیمان تولید می‌شود و ضمن دارا بودن خواص کلینکر، به دلیل مصرف پوزولان، کاربردهای گسترده‌ای را شامل می‌گردد.

۰ ريال
فروشسیمان پرتلند سرباره‌ای ضد سولفات (پ-س-۵)
سیمان پرتلند سرباره‌ای ضد سولفات (پ-س-۵)

سیمان پرتلند سرباره‌ای ضد سولفات (پ-س-۵)

سیمان پرتلند سرباره‌ای ضد سولفات (پ-س-۵) متشکل از کلینکر و گچ به همراه سرباره کوره بلند ذوب‌آهن است.

۱۰۷,۰۰۰ ريال
فروشسیمان پرتلند تیپ ۲
سیمان پرتلند تیپ ۲

سیمان پرتلند تیپ ۲

سیمان پرتلند تیپ ۲ فاز ۸>C۳A دارد و در مواردی که مقابل تأثیر ضعیف سولفات‌ها به احتیاط نیاز باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۱۰,۰۰۰ ريال
فروشسیمان پرتلند تیپ ۵
سیمان پرتلند تیپ ۵

سیمان پرتلند تیپ ۵

فاز ۵>C۳A سیمان پرتلند تیپ ۵، از سیمان نوع ۲ نیز کمتر است، بنابراین در ساخت بتن‌ و ملات‌هایی به کار می‌رود که به شدت در معرض تأثیر سولفات‌ها قرار می‌گیرند.

۱۱۲,۰۰۰ ريال
فروشسیمان پرتلند سفید ۵۰ کیلویی
سیمان پرتلند سفید ۵۰ کیلویی

سیمان پرتلند سفید ۵۰ کیلویی

۲۰۰,۰۰۰ ريال
ناموجودسیمان پرتلند سفید ۴۰ کیلویی
سیمان پرتلند سفید ۴۰ کیلویی

سیمان پرتلند سفید ۴۰ کیلویی

سیمان پرتلند سفید با بسته‌بندی کیسه‌های ۴۰ کیلوگرمی

۰ ريال
فروشسیمان پرتلند سفید ۲۵ کیلویی
سیمان پرتلند سفید ۲۵ کیلویی

سیمان پرتلند سفید ۲۵ کیلویی

سیمان پرتلند سفید با بسته‌بندی کیسه‌های ۲۵ کیلوگرمی

۱۰۵,۰۰۰ ريال
فروشسیمان پرتلند سفید فله (تن) تحویل درب کارخانه
سیمان پرتلند سفید فله (تن) تحویل درب کارخانه

سیمان پرتلند سفید فله (تن) تحویل درب کارخانه

سیمان پرتلند سفید به صورت فله و به صورت تنی - قیمت به ازای هر تن و جهت تحویل درب کارخانه ذکر شده‌است. جهت خرید سیمان سفید فله تحویل در محل به محصول مربوطه مراجعه کنید.

۳,۸۰۰,۰۰۰ ريال
فروشسیمان پرتلند سفید فله (تن) تحویل در محل
سیمان پرتلند سفید فله (تن) تحویل در محل

سیمان پرتلند سفید فله (تن) تحویل در محل

سیمان پرتلند سفید به صورت فله و به صورت تنی - قیمت به ازای هر تن و جهت تحویل درب کارخانه ذکر شده‌است. جهت خرید سیمان سفید فله تحویل درب کارخانه به محصول مربوطه مراجعه کنید.

۳,۹۵۰,۰۰۰ ريال