سیمان پرتلند تیپ ۵

۱۱۲,۰۰۰ ريال
موجود

فاز 5>C3A سیمان پرتلند تیپ 5، از سیمان نوع 2 نیز کمتر است، بنابراین در ساخت بتن‌ و ملات‌هایی به کار می‌رود که به شدت در معرض تأثیر سولفات‌ها قرار می‌گیرند.

فاز 5>C3A این نوع سیمان، از سیمان نوع 2 نیز کمتر است

لوله‌های انتقال آب و فاضلاب، کانال‌های زه‌کشی، مخازن آب، سازه‌ّای در مجاورت محیط‌های گچی و سولفاتی و دیواره‌های حائل بین محیط‌های خاکی-گچی


سیمان پرتلند تیپ 5

فاز 5>C3A این نوع سیمان، از سیمان نوع 2 نیز کمتر است، بنابراین در ساخت بتن‌ و ملات‌هایی به کار می‌رود که به شدت در معرض تأثیر سولفات‌ها قرار می‌گیرند. کاربرد این سیمان در لوله‌های انتقال آب و فاضلاب، کانال‌های زه‌کشی، مخازن آب، سازه‌ّای در مجاورت محیط‌های گچی و سولفاتی و دیواره‌های حائل بین محیط‌های خاکی-گچی می‌باشد.

 

فایل‌های مرتبط جهت دانلود

مدل
پرتلند
کاربرد لوله‌های انتقال آب و فاضلاب، کانال‌های زه‌کشی، مخازن آب، سازه‌های در مجاورت محیط‌های گچی و سولفاتی و دیواره‌های حائل بین محیط‌های خاکی-گچی
تیپ ۵
FINNESS Blaine Cm۲/gr محصول ۳۷۲۲±۵۷
Setting Time Init (Min) محصول ۱۳۴±۷
Setting Time Final (Min) محصول ۱۸۳۲۲۵±۱۴
Setting Time Final (Min) استاندارد ۴۲۰>
Setting Time Init (Min) استاندارد ۴۵<
Compressive Strength ۳ Days Kg/cm۲ محصول ۲۲۵±۱۵
Compressive Strength ۲۸ Days Kg/cm۲ محصول ۴۵۳±۳
Compressive Strength ۷ Days Kg/cm۲ محصول ۳۳±۸
Compressive Strength ۳ Days Kg/cm۲ استاندارد ۱۲۰<
Compressive Strength ۷ Days Kg/cm۲ استاندارد ۲۰۰<
Compressive Strength ۲۸ Days Kg/cm۲ استاندارد ۳۲۰<
Soundness Auto Clave % محصول ۰.۰۶±۰.۰۴
Soundness Auto Clave % استاندارد ۰.۸>

محصولات مرتبط

ویژه

سیمان پرتلند تیپ ۲

&lt;p&gt; سیمان پرتلند تیپ 2 فاز&amp;nbsp;&lt;span dir="LTR"&gt;8&amp;gt;C3A&lt;/span&gt;&amp;nbsp;دارد و در مواردی که مقابل تأثیر ضعیف سولفات&amp;zwnj;ها به احتیاط نیاز باشد، مورد استفاده قرار می&amp;zwnj;گیرد.&lt;/p&gt;

۱۱۰,۰۰۰ ريال
ویژه

سیمان پرتلند سرباره‌ای ضد سولفات (پ-س-۵)

&lt;p&gt; سیمان پرتلند سرباره&amp;zwnj;ای ضد سولفات (پ-س-5) متشکل از کلینکر و گچ به همراه سرباره کوره بلند ذوب&amp;zwnj;آهن است.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

۱۰۷,۰۰۰ ريال
ویژه

سیمان پرتلند پوزولانی ویژه

&lt;p&gt; سیمان پرتلند پوزولانی ویژه با ترکیب و پودرسازی همزمان کلینکر، پوزولان و گچ در آسیاب&amp;zwnj;های سیمان تولید می&amp;zwnj;شود و ضمن دارا بودن خواص کلینکر، به دلیل مصرف پوزولان، کاربردهای گسترده&amp;zwnj;ای را شامل می&amp;zwnj;گردد.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

۰ ريال
ویژه

سیمان پرتلند تیپ ۱-۳۲۵

&lt;p&gt; سیمان پرتلند تیپ 1-325 در کارهای بتنی و بنایی به صورت عمومی در جاهایی که محدودیت خاصی برای مصرف آن نباشد مورد استفاده قرار می&amp;zwnj;گیرید.&lt;/p&gt;

۱۰۸,۰۰۰ ريال