قیمت روز انواع سیمان اصفهان به شرح زیر است


سیمان پرتلند تیپ 1-325 8800 تومان
سیمان پرتلند پوزولانی ویژه 8600 تومان
سیمان پرتلند سرباره‌ای ضد سولفات (پ-س-5) 8700 تومان
سیمان پرتلند تیپ 2 9000 تومان
سیمان پرتلند تیپ 5 9200 تومان

قیمت‌ها بر اساس کیسه است.

انتشار بر روی شبکه های اجتماعی: